AutoZelfscan-App:

De Auto zelfscan App van AVN Group is ontwikkeld voor berijders/-sters van lease auto’s, en private lease auto’s. Berijders/-sters kunnen hiermee zelf een gedegen schade inspectie van het door hem/haar zelf in gebruik zijnde voertuig uitvoeren. Het is tevens mogelijk om een inspectie uit te voeren op een ander voertuig waarvoor men door de (wagenpark)beheerder een toegang tot het maken van deze inspectie heeft verkregen.

De app is zover ontwikkeld dat een ieder zonder enige kennis van inspecteren of schade beoordelen een voertuig correct in beeld kan brengen, zodanig dat een professionele verdere behandeling en/of rapportage kan plaatsvinden.

Door een volledig voorgeprogrammeerde app wordt de gebruiker stap voor stap door de inspectie geleid. Door de unieke registratie van de schade door eenvoudig het deel te selecteren door middel van een 3d-model/exploded view, krijgt men de keuze voor de soort schade, waarna automatisch een foto geselecteerd kan worden die het meest overeenkomt met de schade aan het voertuig. Vervolgens wordt er verzocht een foto van de schade te maken.  Het systeem calculeert aan de hand van de ingevoerde gegevens welke schades acceptabel zijn en welke schades onacceptabel. Daarmee samenhangend is het mogelijk om direct een overzocht te krijgen van de doorbelaste kosten/eigen risico’s per schade.

Gebruikers van de app kunnen op ieder gewenst moment kennis nemen van de voorwaarden ten aanzien van acceptabele dan wel onacceptabele schades. Dit is te vinden in het protocol dat via de website www.autoinspectie.nl is te vinden.

Het doel van deze App is 2-ledig:

  1. De berijder/ster van de auto weet na het zelf inspecteren exact waar hij/zij aan toe is ten aanzien van bijkomende kosten wanneer hij/zij de auto inlevert in de huidige staat.
  2. De leasemaatschappij en de berijder/ster hebben beide al een beeld van de auto als deze aan het einde van de contractperiode binnenkomt en dit zal de discussies bij inleveren tot een minimum kunnen beperken.

Het gevolg van het gebruik van deze app is dat er uniforme inspecties ontstaan, dat berijders/sters zich bewust zijn van de gevolgen en het gebruik van het voertuig, de leasemaatschappij altijd het aan de betreffende berijder/ster geleasede voertuig in beeld kan hebben. Het zorgt voor een groot vertrouwen bij berijders en een efficiency slag bij het inleveren van de voertuigen.

De door AVN Group ingebrachte Intellectual Property is;

  • Opmaak en datakoppeling per wagenparkbeheerder (look and feel, dataset uitwisseling API met LMS)
  • Eenvoudige weergave voertuig (in 3d/exploded view) en stappenrouting rondom auto
  • Voorkomen van misbruik of foutieve informatie verstrekking (Overlay en OCR technieken)
  • Marktconforme waardering van schadesoorten en bedragen (smart repair datakoppeling)
  • Doorkoppeling voertuig/inspectiedata aan behandelaarsapplicaties (ERP systeem)